Als HP Instant Ink-abonnee betaalt u maandelijks een vergoeding die afhankelijk is van het gedefinieerde aantal pagina’s dat is toegewezen voor het geselecteerde abonnement. Als u de abonnementslimiet overschrijdt, moet u extra betalen voor elke pagina die u afdrukt. Als uw huidige maandelijkse factuur hoger is dan verwacht, moet u controleren hoe deze wordt berekend door HP instant ink.

Hp Support Nederland wil je graag op de hoogte brengen van enkele zaken voor HP Instant Ink die je moet weten:

 • Als alle normale pagina’s, eventuele rollover-pagina’s en eventuele extra pagina’s zijn afgedrukt, worden ze opgeteld bij de maandelijkse rekening.
 • Als de verbinding met de webservices van de printer wordt verbroken wanneer u probeert uw normale pagina’s, rollover-pagina’s en extra pagina’s af te drukken, wordt de rekening voor de extra pagina’s in rekening gebracht op de dag dat de printer opnieuw wordt aangesloten.
 • Op de dag dat u uw HP Instant Ink-cartridges plaatst, wordt uw kaart 30 dagen gefactureerd en kan de factuurdatum niet worden gewijzigd.

Dus om uw huidige factuuroverzicht, facturen en activiteitengeschiedenis voor de laatste factureringscycli te bekijken, voert u deze stappen uit:

 • Zet de printer aan en verbind deze met een netwerk.
 • Schakel de webservices in.
 • Meld u aan bij uw HP Instant Ink-account.
 • Klik in het gedeelte Status op het vernieuwingspictogram en bevestig de detectie van de printer. U ziet een groen vinkje voor online dat de detectie van de printer bevestigt.
 • Om de pagina’s te bekijken die zijn afgedrukt op type en datum voor huidige en vorige factureringscycli, klikt u op Afdrukgeschiedenis in het linkernavigatiegebied.
 • Om nu een Afdrukhistorie-factuur voor de geselecteerde factureringscyclus te openen, klikt u onderaan de pagina op Factuur downloaden.
 • Bekijk de afdrukgeschiedenis en factuur, zie voor kosten van eventuele extra pagina’s en de datum waarop het afdrukken is opgenomen. Zoek ook onder Betalingssaldo naar eventuele kosten die van een eerdere factureringscyclus zijn toegepast op de geselecteerde cyclus.
 • Klik op Accountgeschiedenis in het linkernavigatiegebied van de accountpagina en klik vervolgens op Facturering.
 • Kies het jaar om aanvullende factuurgegevens op datum te bekijken.

Zo krijgt u alle details voor uw printer; alle historie en rekeningen zijn te zien. Als u het bovenstaande proces niet bevredigend vindt of uw maandabonnement wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met Hp Klantenservice. U krijgt de informatieve oplossing voor uw probleem en u stelt ook vragen over uw HP-product. Dus bel gewoon en grijp de kans om met onze experts te praten.